Allure. allure. schilderwerken. betonlook. schilderwerken.

Groot en klein, particulier of zakelijk, binnen of buiten, 

wij staan voor U klaar !

Waarom kiest u voor Allure schilderwerken?

Uw wens, onze zorg.

Allure schilderwerken staat voor kwaliteit, meetbare kwaliteit!

Hierin staat het contact met u als opdrachtgever centraal.
Allure schilderwerken in samenwerking met diverse groothandels en verffabrikanten o.a. Ppg, kunnen technische rapporten afgeven en voor projecten wordt er gewerkt volgens een vooraf opgemaakt bestek.
Dit geld eveneens voor huizen waar een kwaliteitsnorm besproken of behaald moet worden.
Hierin staat de wat er gebeuren moet om tot de afgesproken kwaliteitsnorm te voldoen.   
Tegenwoordig met de huidige techniek in verven, zijn uitstekende resultaten te behalen die tot wel 10 jaar meegaan.
Er kan ook een meerjarig onderhoudsschema toegepast worden waar u niets extra voor betaald dan de werkzaamheden die uitgevoerd worden.

GRS, Resultaatgericht samenwerken.

Het onderhoud van vastgoed ontwikkelt zich snel van prestatiecontracten naar resultaatgericht onderhoud. logisch, want het rendement van deze aanpak is in alle opzichten beter. het zorgt voor hogere klanttevredenheid en lagere directe en indirecte kosten. of kortweg: lagere beheerskosten bij een hogere graad van tevredenheid op de gehele schaal van de exploitatietermijn. Maar daarmee is het succes nog niet gegarandeerd. De juiste partner met de juiste visie op RgVo en de juiste samenwerking bepalen het verschil tussen een goed resultaat en een optimaal rendement.

Het belang van rgvo

ResultaatGericht VastgoedOnderhoud, kortweg RGVO, is de nieuwe benadering van het onderhoud van vastgoed.
In deze aanpak is kostenreductie niet langer meer het overheersende criterium. Bij RGVO telt het totaal resultaat over de gehele exploitatietermijn. 
Met als gevolg: een kostenbeheersing en -verlaging die vele malen interessanter is. Plus een aantal net zo belangrijke voordelen, zoals continuïteit voor alle betrokken partners, betere samen-werking en vooral betere kwaliteit en zeer tevreden klanten.

Puntsgewijs zorgt RGVO voor:


- Faalkostenreductie bouwfouten en kwaliteitsborging
- Procesverbetering door samenwerking
- Focus op en tijd voor zaken die het beste te beïnvloeden zijn
- Optimaal gebruik van de kennis in de markt
- Planvorming voor optimale kwaliteit
- Beheersing van budgetten en rendement verbetering
- Inzicht in en grip op de kosten over totale de exploitatietermijn
- Open planproces
- Ketensamenwerking

Het voordeel van resultaatgericht schilderwerk
Het aandeel van het schilderwerk in het totale onderhoud van vastgoed gedurende
de gehele exploitatietermijn is zeer groot. Schilderwerk en geveltimmerwerk bepalen tot liefst 40% van de kosten. In RGVO is de rol van het schildersbedrijf daardoor ook meer dan evenredig toegenomen en opgewaardeerd. Het moderne schildersbedrijf
is de centrale schakel in de keten, heeft het overzicht en de expertise om het gehele onderhoudsproces aan te sturen en de afgesproken resultaten te realiseren.
Samen met professionele partners en geruggensteund door een sterke verfproducent.

Veveo coatings 

Voor ons als schildersbedrijf en dus ook voor de opdrachtgever is
de relatie met de verfleverancier een cruciale factor. Dat moet
een partner zijn die niet alleen garant staat voor een compleet assortiment hoogwaardige producten, maar die ook zicht heeft op modern vastgoed onderhoud. RGVO. Zo’n partner is Veveo. Een naam met een lange historie en een uitstekende reputatie en positie in de markt van vandaag. Veveo ontwikkelde een krachtige visie op RGVO en de methoden om zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers daarin optimaal te ondersteunen.

Samenwerken biedt heldere en grote voordelen

Voor ons als opdrachtnemer

• Opbouw van duurzame relaties
• Continuïteit bedrijfsvoering
• Efficiënte planning
• Efficiënte inzet van menskracht en materieel 
• Efficiënte inkoop van materiaal

• Besparing op indirecte kosten 
• Optimale ketenintegratie


Voor u als opdrachtgever

•  bedrijfsvoering
•  functionele en esthetischeprestatie-eisen
•  langere levensduur van vastgoed
•  inzicht en grip op onderhoudskosten gedurende   
    de gehele exploitatie termijn
•  reductie van faalkosten
•  ketenintegratie
•  van de situatie kostenreductie totwel 30% mogelijk
•  huurders die tevreden zijn over hun leefomgeving
•  best mogelijke duurzaamheid in processen en producten
•  Rendementsverbetering 

bron: Veveo coatings.